İskele Mah. Akçam Cad. No:32/4 Altınoluk - Edremit / Balıkesir Hergün 08:30 - 00:00 0 266 205 00 00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında Uzm. Dr. Mahir TANRIVERDİ tarafından çocukların ve bebeklerin sağlığı, periyodik olarak gelişiminin takip edilmektedir.
Acil vakalarda acil servis hekimlerimiz ve uzman hekimlerimizin koordinasyonu ile anında müdahale yapılmaktadır.

Sağlıklı Çocuk İzlemi

Gelişmiş toplumların geleceği çocukların sağlığı ve eğitimi ile birebir ilişkilidir. Çocuk sağlığı anne karnında başlar, daha sonra yenidoğan takibi ve sağlıklı çocuk izlemi ile devam eder.

Doğumda eksik müdahale, tarama testlerinin yapılmaması ya da aşıların eksik yapılması, yaşamı tehdit edici sorunlara yol açabilir.

Çocuk doktorları ebeveynlerin ilk öğretmeni olurlar. Toplum, geleceği açısından hekimlere büyük sorumluluk yükler.

Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle, Özel Ekin Tıp Merkezi çocuk doktorları olarak, toplum koşullarını da göz önüne alarak, bilimsel ve yeterli bir çocuk sağlığı izlem programını yürütmekteyiz.

Bu izlem programının amaçları

Çocuğun, 0-15 yaş arası döneminde periyodik takipleriyle, hareket, duygusal, zihinsel gelişiminin takip edilmesinin yanı sıra; Aile ile işbirliği yapılarak, çocuğun her gelişim aşamasında bakım, beslenme ve riskler ile ilgili eğitim verilmesi ve ailenin desteklenmesi; aşıların zamanında ve eksiksiz yapılması, hastalıkların, muayene ve tanı yöntemleri ile erken tanısı ve tedavisinin sağlanması, işitme, görme, diş muayenelerinin yönlendirilmesidir.

Çocukların Hekim İzlem Aralıkları Ne Olmalıdır?

Doğumdan hemen sonra veya ilk 4 gün
Doğumdan 2-4 hafta sonra
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24. aylarda
2 yaşından sonra yılda bir kez

Çocuklara Hangi Tarama Testleri Yapılmalıdır?

Doğumdan  sonra ilk 2 hafta:

Fenil ketonüri

Hipotiroidi

Biyotidinaz eksikliği

Kistik fibroz

İşitme Taraması (Odyometri)

Doğumdan hemen sonra

Kalça Çıkığı

Fizik muayene ve 6-12 haftalık iken kalça ultrasonografisi

Göz Taraması

3 aylıkken ve 3 yaşında yapılır.

İdrar Tetkiki

Erkek; 6-12 ay, 2-5-12. yaşlarda TİT (Tam İdrar Tahlili)

Kız; 6-12 ay TİT + idrar kültürü, 2-3-4-5-12. yaşlarda TİT

Anemi

6-9 aylar, 15-18 aylar, 2. ve 5. yaşlarda rutin hemogram, riskli gruplara daha erken ve daha sık hemogram

Kan basıncı kontrolü

  1. yaş ve sonrasında

Diş hekimi kontrolü

  1. yaş ve sonrasında

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniği SGK ile anlaşmalıdır.