Mikrobiyoloji laboratuvarlarında Mikoloji, Bakteriyoloji, İmmunoloji-Seroloji ve Viroloji laboratuvarları bulunmakta olup kan, beyin-omurilik sıvısı, eklem sıvısı, karın içi aspirasyonlar, idrar, yara, solunum yolu ve gaita örneklerinin kültürleri yapılabilmektedir.

Örneklerin boyalı ve direkt mikroskobik incelemeleri yapılmaktadır. Otomatize bakteri tanımlama sistemleri ile üreyen mikroorganizmanın adı konabilmektedir ve aynı sistemde antibiyotik duyarlılık çalışması yapılmaktadır. Hepatit B, hepatit C, HIV, Hepatit A gibi viral hastalıkların tanısı aynı gün ileri teknoloji cihazlarımızla konmaktadır. Toksoplazma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes virus serolojik testler de son tekniklerle çalışılmaktadır. Testlerin güvenliği iç ve dış kalite kontrol çalışmaları ile desteklenmektedir. Kazıntı örnekleri mantar açısından değerlendirilmektedir. Maya benzeri mantar üreyen örneklerin aynı gün tanımlaması yapılabilmektedir. Dışkı örnekleri ile ilgili tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Anlaşmalı olduğumuz dış laboratuvar ile tüm mikrobiyoloji tahlilleri yapılabilmekte ve en kısa sürede hastalarımıza sonuç vermekteyiz.