İskele Mah. Akçam Cad. No:32/4 Altınoluk - Edremit / Balıkesir Hergün 08:30 - 00:00 0 266 205 00 00

Hasta Hakları

1. Hizmetten genel olarak faydalanma 
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden sahip olduğu sağlık güvencesi durumlarına göre din, ırk, dil, mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları gözetilmeksizin sağlık hizmeti alma hakkı vardır. 

2. Bilgilendirme ve bilgi isteme 
Başvuruda bulunduğu sağlık tesisinin sağlık hizmetleri ve sağladığı imkanların neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi, sözlü ya da yazılı olarak isteme hakkı vardır. 

3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme 
Sağlık kuruluşunu ve çalışanlarını seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye hakkı vardır. 

4. Mahremiyet 
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır. 

5. Reddetme, durdurma ve rıza 
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır. 

6. Güvenlik 
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır. 

7. Dini vecibeleri yerine getirebilme 
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır. 

8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık 
Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli ve tüm hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerin giderilmiş olduğu bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. 

9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma 
Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır. 

10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı 
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuruda bulunmaya, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.