MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE: ALMANYA-MÜNİH LUDWİG- MAXİMİLİANS ÜNİVERSİTESİ

BRANŞ: Kadın Hastalıkları ve Doğum

WEB SİTESİNDE YER ALMASINI İSTEDİĞİNİZ KİŞİSEL TANIMLAR, HOBİLER:  Klasik batı ve türk müziği Tenis, İnternatıonal gurme yemekleri, İç mekan dekorasyon, Aqua joggıng

NOT: Kadın doğum iktisasından önce 2,5 yıl genel cerrahi ve 2 yıl dahiliye asistanlığı

YAPILAN UYGULAMALAR:

 • Servikal/vajinal sitopi(pap smear),
 • Vulvar koterizasyon,
 • Küretaj,
 • Follikülometri,
 • NST,
 • Bartholin kisti çıkarılması,
 • Endometriyal biyopsi,
 • İmperfore himen açılması,
 • Servikal biyopsi,
 • Servikal biyopsi ve tanısal küretaj,
 • Servikal koterizasyon+kriyoterapi,
 • Servikal polip çıkarılması,
 • Servikal polipektomi ve tanısal küretaj,
 • Vajen darlığının genişletilmesi,
 • Cerrahi, gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu,
 • Kondilom koterizasyonu(siğil),
 • Perinoplasti,
 • Rektosel,
 • Terapötik küretaj teşhis ve tedavi amaçlı,dilatasyon ve küretaj(10 haftadan küçük) (düşük, ölü gebelik, zorunlu küretaj, boş gebelik, blightedovum küretaj),
 • Yabancı cisim çıkarılması,
 • Ria(spiral) takılması,
 • Spiral çıkarılması(uterus içi)